Personuppgiftsansvar

EU:s nya dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR, trädde i kraft den 25 maj 2018 och innebär hårdare krav på hantering av personuppgifter. Dataskyddsförordningen stärker den personliga integriteten och rätten till skydd av personuppgifter. För att vi ska kunna ge tydlig information om hur vi behandlar personuppgifter följer här vår integritetspolicy:

Vad är personuppgifter?
En personuppgift är varje upplysning som går att knyta till en person såsom bilder, adress och telefonnummer.

Hur hanterar vi personuppgifter?
I Beslagsteknik AB hanterar vi uppgifterna i vårt bokföringsprogram Visma, där förekommer register över anställda och kunder. Dessa innehåller bland annat namn, organisationsnummer, adress, telefonnummer och mailadress. För våra anställda lagras även personuppgifter och uppgifter om närmast anhörig, så att vi snabbt ska kunna kontakta dem om något skulle inträffa på arbetet.

Varför lagrar vi uppgifter?
Uppgifterna lagras i vårt kundregister för att vi ska kunna upprätthålla en säker kundrelation och kunna fullgöra beställningar, arbeta med försäljning samt betalar ut lön till våra anställda. Uppgifterna används även i bokföringen och vid tidpunkten för revision. Vid nyanställning informeras den anställde om vilka typer av uppgifter vi lagrar om vår personal och varför genom vår guide för nyanställda.

Hur länge lagrar vi personuppgifter?
Vi sparar räkenskapsinformation enligt Bokföringslagen, fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

Kontaktuppgifter till oss
Om du har frågor angående vår hantering av dina personuppgifter kontakta oss gärna på info@beslagsteknikab.se